כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

נוהל החלפת משלמים והעדר חובות

החלפת משלמים במקרה של מכירת דירה ו/או השכרת דירה
על שני הצדדים להגיש למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד לאחר שהיו במחלקת הגביה של העירייה ולהגיש המסמכים הבאים:

 

  • טופס מס' 2 "בקשה להחלפת צרכנים בנכס" חתום על ידי הצדדים!
  • קריאת מונה מים נכון ליום שינוי החזקה בנכס.
  • דף ראשון ואחרון מחוזה מכירה חתום על ידי הצדדים.
  • צילום תעודת זהות של שני הצדדים.
  • טופס הצהרת נפשות חתום על ידי הקונה.
  • ספחי תעודת זהות של בני משפחת הקונה המעידים על מספר הנפשות המתגוררות בנכס.

על המוכר לחתום על הצהרה בנוגע לקריאת המונה, ולסגור את חשבונו בהתאם לקריאה בכרטיס אשראי או במזומן בלבד!

 

הערות

  1. החלפת המשלמים תתבצע רק לאחר שהדייר החדש / בעל הנכס חתם על טופס "שינוי פרטי מחזיק בנכס" והצהיר כי הינו מקבל חזקה על מד המים!
  2. למרות האמור לעיל, במקרה שמדובר בשוכר אשר מבקש לבטל את רישומו כצרכן מים בנכס ולא הוצגו פרטי צרכן חדש, ירשם משכיר הנכס כצרכן, וזאת בכפוף להצגת אסמכתא בדבר תום תקופת השכירות בנכס.
  3. אין חובה להגיע למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד. ניתן להעביר הטפסים בפקס  או במייל לסניף הרלוונטי ולוודא קבלתם, וכן לסגור את יתרת החוב של הדייר היוצא טלפונית בכרטיס אשראי (בהתאם לקריאה שנמסרה).

אישור העדר חובות
על מבקש האישור לפנות למשרדי התאגיד עם קריאת מד המים נכון ליום בקשת האישור, למלא טופס הצהרה על קריאת מונה מד מים, ולסגור את חשבונו בהתאם לקריאה. רק לאחר השלמת ההליך הנ"ל יוצא למבקש טופס העדר חובות לתאגיד המים מי ציונה.
במידה ואין באפשרות המבקש להצהיר על קריאת מונה מד המים – יוצא האישור נכון ליום הקריאה האחרונה שבוצעה על ידי התאגיד, וזאת בתנאי כי לא קיימת יתרה לתשלום.

 

עבור לתוכן העמוד