כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב האזורי מי ציונה בע"מ
נס ציונה מזכרת בתיה קריית עקרון
כל השירותים בשיחת חינם 1-800-800-987
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

אודותינו

 

אייקון טיפות רקע כללי

בדצמבר 2001 התקבל בכנסת חוק תאגידי המים. החוק נולד בכדי לייעל את שירותי אספקת המים לאוכלוסיה ולגרום לכך שיושקעו במשק המים כל המשאבים הנדרשים לשמירה על כמות המים ואיכותם.
עד חקיקת החוק הייתה האחריות לאספקת מים לתושבים בידי הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות וכו'), כאשר השירות שניתן לצרכני המים והטיפול השוטף בתשתיות, לא תמיד עמד בסטנדרטים מקובלים.

 

אייקון טיפות תאגיד אזורי חדש

הרחבת היקף פעילות ומתן שירותים של תאגיד מי ציונה

תאגיד "מי ציונה בע"מ" הוקם ב-01/11/2008 על ידי עיריית נס ציונה, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001. מטרת החוק הינה להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של המים והביוב תתבצע על פי עקרון "משק כלכלי סגור", לפיו כל  כל תקבולי המים והביוב יושקעו בשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב בתחום התאגיד.
החל מחודש ינואר 2013, צורפו לתאגיד גם הרשויות המקומיות מזכרת בתיה וקריית עקרון. בהתאם לחוק תאגיד המים והביוב הוקנו לתאגיד "מי ציונה בע"מ" זכויות העירייה / הרשות המקומית וחובותיה בקשר למתן שירותי מים וביוב, וביניהם גביית תשלומי המים והביוב.

התאגיד עוסק באספקת מים ושרותי ביוב לתושבי נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון ובתחזוקה, שדרוג ופיתוח של מערכות המים והביוב ברשויות אלו.
תאגיד מי ציונה הוקם על פי חוק תאגידי המים והביוב, התשס"א – 2001 המחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב.
תאגיד "מי ציונה" פועל לפי קו ערכי ברור, אשר במסגרתו הוא מתחייב לספק לתושבי העיר מים ושירותי ביוב באיכות, יעילות ואמינות, תוך הקפדה על מעורבות והתחשבות בערכים חינוכיים של חיסכון במים ושמירה על איכות הסביבה. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור שירות, בקרת איכות מי השתייה ומניעת מטרדים במי הביוב.

אייקון טיפות העקרונות שהנחו את הקמת התאגיד:

 • שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות המים שמסופקים ללקוחות התאגיד.
 • הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור.
 • תגבור הפיקוח והאכיפה מול צרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר.
 • השקעת כל תקבולי המים והביוב בשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב.

אייקון טיפות מטרות התאגיד העיקריות:

 • שיפור איכות השירות לצרכני המים.
 • שיפור איכות המים.
 • טיפול ופינוי יעיל של מי הביוב של העיר.
 • תחזוקת מערכות המים והביוב של העיר.
 • שיקום, פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב.
 • חיסכון במים וחינוך לערכים סביבתיים.
 • מוכנות בעתות חירום.

 אייקון טיפותאופי הפעילות:

תאגיד "מי ציונה" מעניק שרותי מים וביוב לצרכני הרשויות המקומיות :  נס ציונה, מזכרת בתיה וקריית עקרון. התאגיד משרת כ- 80,000 תושבים המהווים כ- 24,000 מדי מים בשלושת הרשויות.
צריכת המים של כל הישובים, עומדת על כ- 6 מיליון מ"ק. בנס ציונה, מגיעה הצריכה לכ- 4.1 מיליון מ"ק בשנה, כאשר  כ- 43% מצריכת המים בעיר מופקת מבארות עצמיים והיתר נרכש מחברת מקורות.
צריכת המים במזכרת בתיה וקריית עקרון הינה כ- 1.9 מיליון מ"ק לשנה ומסופקת כולה מחברת מקורות.
ערך נכסי המים והביוב שרכש התאגיד מי ציונה בע"מ משלושת הרשויות מוערך בכ- 105 מיליון ₪ לערך לאחר פחת.

 

אייקון טיפות חברי הדירקטוריון והאסיפה הכללית

 

חברי האסיפה הכללית של התאגיד הינם שלושת ראשי הרשויות המייצגים כל אחד את הרשות שלו. יו"ר האסיפה הכללית הינו ראש עיריית נס ציונה, מר יוסי שבו.

 

לצפייה ברשימה לחץ כאן

 

קו לרוחב הדף המפריד בין נושאים

 

 

עבור לתוכן העמוד